"Günlük Kişisel Gazete"

Blog Yazarı

Hussoloji, 2005 yılından beri kişisel blog yazmaktadır.

9.05.2013

Güneş Enerjisi ile Isınan Su Sağlıklı mı?

Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir.Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.Güneş enerjili sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için Güneş ışınlarından yararlanır. Bu sistemler evsel sıcak su ya da bir alanı ısıtmak için kullanılabildiği gibi çoğunlukla bir havuzu ısıtmak için kullanılır. Bu sistemler çoğunlukla bir termal Güneş paneli ile bir de depodan oluşur. Güneş enerjili su ısıtıcıları üç grupta toplanır. (( http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_enerjisi))
  • Aktif sistemler, suyun ya da ısı transfer sıvısının çevirimi için pompa kullanırlar.

  • Pasif sistemler suyun ya da ısı transfer sıvısının devrini doğal çevirim ile sağlarlar.

  • Kütle sistemleri su tankının doğrudan Güneş ışığı ile ısınmasını amaçlarlar.


Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:
- Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
- Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur.
- Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.
- Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesidir.
- Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.
- Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Örneğin, ulaşım şebekelerinde yapacakları bir değişiklik bu enerji tümünü etkilemeyecektir.
- Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.


Dezavantajları ;
- Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir.
- Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması gereken düzeneklerin yatırım giderleri bugünkü teknolojik aşamada yüksektir.
- Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve kontrol edilemez.
- Bir çok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi arasındaki zaman farkı ile karşılaşılmaktadır. Güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin yoğun olduğu zamanlarda kullanılmak üzere depolanmasını gerektirir. Enerji depolaması ise birçok sorun yaratmaktadır.


Güneş enerjisi ile ısıtılan su sağlıklı mıdır sorusuna kesin bir cevap vermek zor ancak fıkhen bazı sakıncalar olduğu belirtilmektedir.


Demir, tunç ve bakır gibi madeni kaplarda ve sıcak memleketlerde güneş enerjisiyle ısıtılan suyla abdest almak ve gusletmek mekruhtur. Çünkü Hz. Aişe bir gün Hz. Peygamber(sav) için güneşte su ısıttı. Bunun üzerine Peygamber(sav): "Ey Humeyra (Hz.Aişe'nin lakabıdır) öyle yapma. Çünkü o alaca hastalığına sebebiyet verir" buyurdu. 


Fıkıh alimleri bu hususta şöyle diyorlar. Madeni bir kapta sıcak bir memlekette güneş enerjisiyle su ıstılırsa güneşin etkisiyle o kaptan küçükce parçalar kopup suya karışır, kullanıldığı zaman vücutta mesameleri çağaltır ve vücut hava alamaz bir hale gelir. Böylece vücudun her tarafında dolaşan kan kirlenip bozulur ve hastalık meydana gelir. Fakat su altın, gümüş, ağaç, cam ve topraktan yapılmış çanak gibi kaplarda veya göl ve havuzda veyahut sıcak olmayan bir memlekette güneş enerjisiyle ısıtılırsa onu abdest ve gusülde kullanmakta bir sakınca olmadığı gibi madeni kaplarda ve sıcak memleketlerde güneşte ısıtılan suyun abdest ve gusülde değil, çamaşır yıkamak gibi şeylerde kullanılmasında da beis yoktur. Güneş enerjisiyle ısıtılan suyun, içinde bulunduğu kabın kapalı veya açık olması arasında fark yoktur. Her ikisi de mekruhtur. Yalnız kabın ağzı açık olursa keraheti daha şiddetlidir. (( http://fikih.ihya.org/islam-fikhi/gunes-enerjisiyle-isitilan-su-ile-abdest-almanin-ve-gusletmenin-hukmu-nedir.html))


Güneşte ısıtılan suyun alaca, zatürre ve lejyoner hastalığına yol açtığı iddiaları ortaya atılıyor. Alaca hastalığı diğer adıyla vitiligo'nun nedeni bilinmiyor.  Lejyoner hastalığı ise Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu. Halk arasında zatürree olarak bilinen bu hastalığa neden olan bakteri ilk olarak 1976 yılında Philadelphia?da bir otelde Amerikan Lejyonerlerinin toplantısına katılanlarda ortaya çıkan bir salgın sonucu keşfedilmiş. Legionella  bakterisi nemli ortamda yaşayıp çoğalır. Durgun 25-45 derece sıcaklıktaki sularda oluşabilir. Bu nedenle, apartmanlara yaptırılan yedek su depoları, güneş şofbenleri sıhhi tesisat ve klima tesisatı lejyoner hastalığı mikrobu taşıyabilmekte. Bu bakteri doğal çevrede de yaygın olarak mevcut; göller, nehirler, dere, çay, akarsular gibi yüzey sularının, termal su banyoları ve çamurların normal florasında bulunur. Bu nedenle havuzlarda, su depolarında, süs havuzlarında, duş başlıklarında, musluklarda bahçe sulama fıskiyelerinde termal banyo ve kaplıcalarda üreyen bu bakteriye karşı tedbir alınmalı. (( http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/14107006.asp))


Bu lejyoner virüsü denilen virüsü aynı zamanda temizlenmeyen klimalar nedeniyle de kolaylıkla üreme imkanı bulabilmekte ve tehlike saçmaktadır.


 Lejyoner adını ilk kez eski askerlerin bir toplantısı sırasında salgın yaptıktan sonra almıştır. Hastalık insandan insana geçmez, bulaşmış sular ile ve hava yolu ile yayılır. Tedavisinde virus olmadığı için antibiyotikler kullanılır. Makrolid denilen antibiyotikler ilk seçenektir. DNA giraz inhibitörleri diğer bir seçenektir. Penisilinlerin etkisi bu bakteri üzerinde yoktur. Legionella pneumophila ile bilimsel ve alternatifsiz en etkili mücadele (dezenfektan) ozon gazı kullannılmasıdır. (( http://tr.wikipedia.org/wiki/Lejyoner_vir%C3%BCs%C3%BC))


Paylaş:

1 yorum:

  1. Gunes enerji suyu icilirmi gunes enerji turu krom

    YanıtlaSil

Copyright © Hussoloji | Powered by Blogger Design by ronangelo