Etanol

Günümüzdeki en önemli problemlerden birisi enerjidir. Bu konuda çabalayan devletler durmadan yeni çözümler üretmekte ve üretemedikleri zamanlarda da , enerjisi olan ülkeleri farklı yollarla işgal etmeye çalışmaktadırlar.
Etanol nedir peki? "Etanol, otomobiller ve diğer motorlu araçlarda, tek başına bir yakıt olarak ya da benzine karıştırılan bir katkı maddesi olarak kullanılabilir.Etanol, hava kirliliğini azaltmak ya da petrol ürünlerinin tüketimini azaltmak amacıyla, benzinle değişik oranlarda karıştırılarak kullanılabilir. En yaygın uygulamalar E10 ya da E85 diye bilinen sırasıyla %10 ve %85 etanol içeren karışımlardır."(bkz. vikipedi)Kısacası dışarıya bağımlı olmak istemeyen devletler , kendi yakıtlarını tarımsal ürünler aracılığı ile üretmeye çalışıyorlar. Başlangıçta kulağa hoşgelse de birtakım kötü sonuçları olduğu da muhakkak. En önemli sonuçlarından birisi tarımsal ürünlerin fiyatlarını yukarıya çekmesi... Arz ve talep dengesi bozulduğu için , özellikle mısır ve şeker fiyatlarında inanılmaz artışlar yavas yavas oluşmaya başladı...
Yakında mısır ve şekeri bizler değil, araçlarımız tüketecek... Dünya petrol ve gaz piyasası hala aktifken bu tarz bir yola girmek elbette alternatif yakıt üretim modellerinden birisidir ancak getiri ve götürülerinin iyi hesaplanması gereklidir. Örneğin Brezilya ve Kolombiya şeker kamışından , ABD ise mısırdan etanol üreterek , yakıt dünyasına önemli aktarımlar yapmaktalar, ancak yukarda da belirttiğimiz gibi bunun tarım ürünleri dünyasına olan yansımaları iyi hesap edilmeli...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar