Geçenlerde Erdal Şafak (Sabah Gazetesi) suyun özelleştirilmesi ile ilgili güzel bir yazı yazdı. Aslında cümle son derece korkutucu, suyun ekonomik bir mal olması ve özelleşmesi beraberinde de ciddi sorunları ortaya çıkaracaktır...         Dünya Su Konseyi 1992'de Dublin'de yapılan ilk forumunda suyu "Ekonomik mal" olarak kabul etmiş. Hindistan'da bu denenmiş ; bir akarsu özelleştirilmiş. Şimdi insanların o kaynaktan yararlanmaları bir yana hayvanların su içmesi bile yasakmış. Kıyı boyunca mevzilenen görevliler, yaklaşana silah doğrultuyorlarmış, diye bilgilendirmiş yazar.


         Dünya kaynaklar konusunda belirsiz bir sona doğru gidiyor. Bu durum eskiden bedava olan su kaynaklarının bile parsellenmesi anlamına geliyor. Bir şirket geliyor ve su kaynağının başına kurularak şişelemeye başlıyor. 40 yıl önce bunu insanlara anlatsaydınız yüzünüze anlamsız bir ifade ile bakarlardı. Ama maalesef iktisat bilimi geçmiş falan tanımıyor ve soğuk kurallarını hayatımızın her noktasına dayatıyor.


         İlerde bir gün havaya da para istenirsa şaşırmamak lazım!