TV Ve Popüler Kültür 


         Daha önce de bir çok kere popüler kültür ve pop hakkında yazdım, çizdim.Özelliklle 1980?li yıllardan sonra depolitize olan ve kimlik bunalımı yaşayan bir toplum ?küreselleşme? denen sürprizle karşılaşınca bu üstümüze cuk diye oturdu...


Artık taklit edebileceğimiz insanlar vardı ve en önemlisi ?Televizyon? tam anlamıyla hayatımıza girmişti...         İnsanlar TV ile öyle bir noktaya geldi ki, onun dışında bir hayatı tasavvur edemeyecek duruma düştüler. Her şeyi ordan haber almaya ve onunla eğlenmeye başladık. Bu tüketim alışkanlıklarını da değiştirmeye ve günlük konuşmamızdaki dile bile yansıdı...         Bir kesim göçün de etkisiyle bir başka bunalıma girdi ve ortaya Arabesk çıktı. Sadece bir müzik türü olarak değil aynı zamanda bir yaşam biçimi haline gelen Arabesk özellikle gettolar üzerinde silinmeyen izler bıraktı. Hatta küreselleşme ile beraber gelen rap müzik ülkemizde arabesk ile kolkola girip ilginç üretimler de yapmaya başladı. Arabesk Rap global köy olmanın en güzel örneklerinden biri olsa gerek...         90?lı yıllar ile beraber Mc Donalds, Blue Jean ve hatta Michael Jackson hayatımıza daha çok girdi. İlginç saç traşları, abartı kıyafetler ve jet hızında değişen siyasi gündemimiz ile örneği az olan bir ülke haline geldik. Özel Televizyonların devreye girmesi ile bağlantı iyice koptu ve özel tvlerin yaptığı taklit programlar ile kültürel açıdan daha da bağımlı hale geldik...         Peki nedir Popüler Kültür; Ekşi Sözlükte güzel bir tanım buldum: ?amerikalılar tarafından 'sokaktaki insana hitap eden'biçiminde de tanımlanan ya da yorumlanan, değerlerin kolayca değişebildiği, tüketilebildiği, acil ihtiyaçlara cevap veren hızlı yaşam tarzının doğurduğu ,sokaktaki insandan çok  'bilişsel cimri' insana uygun uçucu kültür..?         Tam da günümüzü bizi ve televizyon dünyamızı anlatan bir tanım... Ne dersiniz?

Yorum Gönderme

0 Yorumlar