"American Relief Administration"


"American Relief Administration" özellikle 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Avrupa'da yardım faaliyetleri yönetmiş bir kuruluş.O dönem ABD Başkanlığı da yapan Herbert Hoover'ın kurduğu ve yönettiği bu yardım kuruluşu hem ekonomik buhranın yarattığı travmayı azaltmak hem de ABD'nin şefkatli dünyasını herkese tanıtmak için büyük çaba sarfetmiş.O yıllarda büyük bir kıtlık yaşayan Sovyet Rusya'sında da önemli ölçüde yardım faaliyeti gerçekleştirmişler. Sovyet Rusya'nın baskısına rağmen bu faaliyetler tam gaz sürmüş ve özellikle çocuklar üzerinde büyük faaliyet alanı oluşturmuşlar. Özellikle yiyecek yardımı konusunda önemli çalışmalar yapmışlar.


Her ne kadar siyasal sistemler açısından büyük karşıtlıklar içerseler de Dünya'nın yaşadığı büyük ekonomik kriz iki ülkeyi yakınlaştırmış ve ABD bölgedeki yardım faaliyetlerini üst seviyeye çıkarmış. Sonrası malum soğuk savaşın getirdiği ve ilişkilerin donduğu bir nokta...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar