20. Yüzyıl Ölüm Çağı


İki dünya savaşı, bir soğuk savaş ve sayısını hatırlamadığımız bölgesel çatışmalar? Hepsi 20.yüzyıla sığan ve insanlığı büyük bir çöküşe hapseden önemli tarihi dönemeçler olarak hafızalardaki yerini koruyor.20. yüzyılın insanlık tarihinde önemli bir yeri olduğu kesin. Tarih o yüzyıla kadar bu kadar sert ve acımasız savaşlara hiç sahne olmadı. İnsanlar 1.Dünya Savaşının bitimiyle büyük bir yıkımın eşiğine geldiler. Tarihin bu kanlı çağına gelene kadar yaşanan savaşlarda ölen insanların toplamı bile bu iki dünya savaşında ölen insanların sayısını geçemedi?


Ekonomik açıdan çöken bir dünya ve had safhaya ulaşan işsizlik, açlık? Kendilerini faşizmin kollarına atan halkların talihsiz kaderleri? Milyonlarca ölü ve tüm dünyayı saran kesif bir ceset kokusu.  Böyle bir durum karşısında bile harekete geçmeyen ulusların ikinci bir dünya savaşına son sürat sürüklenmeleri. İşte bütün bu yaşananlar bu yüzyılın ilginç bir sosyo-psikolojisinin olduğunu göstermektedir.


Ve bütün bu savaş ve ölümlerin arasından yeni bir süper gücün yükselmesi: ABD. Her iki savaşa da son anlarda müdahil olarak kritik müdahalelerde bulunan ABD?nin öncesinde yaptığı silah ve mühimmat satışlarıyla dev bir ekonomi olması tarihsel olayların tesadüfü ile açıklanamaz herhalde.


20.yüzyıl sadece savaşların değil aynı zamanda devrimlerin de yüzyılı oldu. Dünyanın bir çok yerinde yönetimler el değiştirdi, parlamenter yapılar büyük bir iştahla egemenlik kavramının yeni tanımlarını yapmaya başladılar. Soğuk Savaşla beraber kamplaşmalar, siyasi kutuplaşmalar arttı ve dünya bu sefer de bölgesel çatışmaların içinde buldu kendini?


Kore, Vietnam gibi bölgesel savaşlar halkların talihsizliklerini bir kez daha belgelemiş oldu. İnsanlık, savaşın sadece acı ve yıkım getirebileceğini bir türlü öğrenmek istemedi. Siyasetin bir uzantısı olarak tarif edilen savaşın yerini 21. Yüzyılda artık diplomasi aldı. Ya da alması gerekiyor?


Yeni bir ölüm çağına insanlığın tahammül edebilmesi çok zor?

Yorum Gönderme

0 Yorumlar