Ortadoğu ve Soft Power Türkiye!


Türk dış politikasının "eksen kayması" yaşadığı tezi dünya basınında sıkı bir şekilde işlenirken Newyork Times gazetesi Türkiye ve izlediği dış politikaya farklı bir bakış açısından bakmayı denedi.
?Osmanlı ihtişamından bu yana her zamankinden çok daha canlı bir Türkiye, uzun bir süredir ondan kuşku duyan Arap dünyasındaki büyüyen ağırlığını yansıtan bir güç gösterisiyle etkisini, çalkantılar içindeki Irak?ın tümünde gözler önüne seriyor. ABD ve İran?ın yarıştıkları bir bölgede yükselişi, bağımsız ve kendine güvenen bir dış politika yürüten ve Batı ile ittifakının gölgesinden çıkmakta olan bir Türkiye?nin bugüne kadarki en büyük başarısı olabilir." New York Times GazetesiTürkiye'nin son dönemde yürüttüğü proaktif dış politikanın sonuçları Irak'ta alınmaya başlamış gözüküyor. Öyle ki Irak hükümetinin kurulması sürecinde Davutoğlu etkisini görmezden gelmek çok zor. Bölgedeki zihinsel etkinliği diplomatik güce dönüştürmeyi başaran bu söylem Balkanlar ve Kafkasya'da da başarılı olabilir.


Gazetedeki makalede yer alan bir başka ayrıntı ise kullanılan yöntemlerin "kültür" ve "ekonomi" olduğu yönünde. Bölgede kültürel ve ekonomik anlamda girişimci bir tavır sergileyen Türkiye, komşularla sıfır sorun anlayışını da dış ilişkilerinin eksenine yerleştirmiş durumda.


ABD ve İran'ın önemli bir rekabet alanı haline gelen Irak'ta yükselmeye başlayan bu "soft power" gücün birilerini rahatsız edeceği kesin. Ancak "sıfır sorun" ve işleyen ve bağımsız diplomasi söyleminden vazgeçmeyen bir Türkiye sağlam kazanımlar elde etmeye devam edecektir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar