İdealizm Nedir?

Bu yazıda Uluslararası İlişkiler bağlamında İdealizm kavramının üzerinde duracağım. İdealistler, savaş sonrası dönemin barışçıl bir dünya olması ve savaşın tekrar yaşanmaması için gerekli kurumsal ve hukuksal düzenlemeler üzerinde durmuşlardır.İdealizmin temelinde ütopizm, aydınlanma ve Wilsonculuk vardır. Ayrıca Grotius, Locke ve Bentham gibi filozofların görüşleri de önemlidir.


Grotius'dan gelen Uluslararası Toplum fikri ve bu toplumun norm, gelenek ve hukuku olduğu anlayışının izlerini, idealistlerin çalışmalarında rahatlıkla gözleyebiliriz. İdealizm, insanın mükemmelliği veya koşulların iyileştirilmesiyle bunun sağlanabileceği varsayımına dayanmaktadır.


Mitrany'e göre (A Working Peace System adlı kitap) bu işbirliği öğesi geliştirilebildiği takdirde, uluslararası fonksiyonalizmin bütün uluslararası sisteme yayılması sonucunda devletlerin ulusal egemenlikleri aşınacak, bu yolla da kalıcı bir barış sağlanabilecekti.


İdealizm olması gereken durum ile çok ilgilendiğinden mevcut durum ve yapıları anlamakta yetersiz kalmaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar