Uluslararası İlişkiler Nedir?

Bireyden başlayarak bir dünya düzeyine kadar uzanan ekonomik, siyasal vs faaliyetler ve bireylerin, grupların, örgütlerin, devletlerin karşılıklı ilişkileridir.Uluslararası İlişkiler ile ilgili yapılan çalışmalar 20. yüzyılda başlamıştır. Asıl çalışmalar 1. Dünya savaşından sonra başladı. 2. Dünya savaşı sonrası bu çalışmalar ABD'de yoğunluk kazandı.


Uluslararası İlişkilere daha çok teoriler açısından bakılabilir. İdealizm, Realizm, Yapısalcı Yaklaşım gibi teoriler ışığından daha derinlemesine analizler yapılabilir. Ancak genel bir tanımlama yapmak gerekirse dünyada egemen olan teori ABD'nin dış politikasında da etkili olan "realizm" teorisidir...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar