Yeni Ortadoğu ve Türkiye

CIA Eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, "ABD'nin sözde demokrasi planının çöktüğünü ve bölgede en çok ABD'nin desteklediği rejimlerin kendisini tehlike altında hissettiğini" belirtmiş. Türkiye'nin ise bölgede çok doğru bir politika izlediğini de eklemiş.


Ortadoğu bölge olarak Türkiye-İran ve Mısır arasındaki üçgen olarak özetlenebilir. Bu bölgede rejimler genelde otokratik ve ABD'nin desteğini almış yönetimler. İran ve Suriye gibi ayrıksı rejimler olsa da genel itibariyle durum bu şekilde.


Oysa son zamanlarda ortaya çıkan isyan hareketlerinin gösterdiği bir gerçek bu rejimlerin artık dayanacak gücünün kalmadığını gösteriyor. ABD bu şekilde bölgede hegemonya kurmaya çalıştığı takdirde başarısız olacağını anlamış durumda. En azından Fuller'ın açıklaması bu yönde.


Bu denklem içerisinde en önemli ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye'nin izlemiş olduğu Ortadoğu politikası her ne kadar sonuç alma anlamında şu anda sıkıntılar gösterse de doğru yolda. Osmanlı İmparatorluğunun zihin coğrafyasına nüfuz eden bir Türkiye bölgenin lider ülkesi olabilir. Zaten olayların başladığı ülkelerde muhalefet liderlerinin en çok bahsettikleri konunun başında model olarak Türkiye'yi tercih ettikleri vurgulanıyor.


Şu anda model bir ülke konumunda olan Türkiye yakın zamanda Ortadoğu'nun ve hatta dünyanın yükselen gücü olabilir. Ancak bunun için güçlü bir ordu ve sağlam bir ekonomi gerekiyor. Türkiye bölgenin en güçlü ordularından birisine sahip ancak ekonomik olarak istenilen noktada değil. En kısa vadede ekonomik atılımlar ve ülkeye sermaye akışı sağlanabilirse ekonomik bir güç olarak da bölgede rol model olacaktır.


Kısacası bundan sonra Ortadoğu hakkında politika belirleyen batı ülkeleri Türkiye'yi daha çok hesaba katmak zorunda kalacaklardır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar