Libya Bölünür mü?

Sınırları cetvelle çizilmiş coğrafyaların içine düştükleri durumu tahlil etmek kolay değildir. Libya'ya yapılan BM+Nato saldırısının Libya'nın geleceği üzerinde nasıl bir etkide bulunacağını öngörmek her ne kadar zor gibi görünse de giderek netleşen bir şey var, o da Libya'nın bölüneceği gerçeği...


Libya'nın ulusal bağları çok zayıf. Hatta yok bile denebilir. Ülkedeki kabilelerin ortak rızasıyla ülkeyi yöneten diktatör Kaddafi'nin insanları aynı ülkü etrafında toplamak gibi bir derdi yok. Kaddafi daha çok ünlü "yeşil kitabı" ve ilginç haberleri ile gündeme geliyor. Libya için bir siyasi tasarım ya da politika üreten bir merci olduğunu da sanmıyorum.


Kısacası bir kabile devleti. Bugünlerde yaşadığı müdahale sendromu ile beraber eğer Kaddafi ve kabileleri çekilmemekte ısrar ederlerse muhtemelen Libya ikiye bölünecek.


Çünkü küresel güç mücadelesinin tarafları ciddi biçimde kılıçlarını çekmiş durumda. Doğu Libya olarak adlandırabileceğimiz kısımdaki kabileler (Bingazi, Ecdebiye, Tobruk çevresi) büyük devletlere muhtaç olacağından bu tasarım BM ve Nato tarafından da tercih edilecektir. Çünkü Kaddafi askeri harekatla baştan gitse bile ona bağlı kabileler ilerde yeni Libya'nın istikrarında problemler çıkaracaktır.


Bu nedenle Batı, Libya'yı bölmeye çalışacaktır. Bunda ne derece başarılı olur ve dayatılan siyasi tasarım uygulanabilir mi bunu ilerleyen günler gösterecek...

Yorum Gönderme

1 Yorumlar