Libya ve Türk İşçiler

Dünya'da inşaat sektöründen önemli bir pay sahibi olan Türkiye aynı şekilde Libya'da da bir çok yapının oluşturulmasında öncü bir role sahip.


Çin?den sonra dünyanın ikinci büyük inşaat sektörünü elinde tutan Türkiye?nin Libya?da 17 milyar dolarlık projesi, 25 bin çalışanı vardı. Bunlardan 22 bini, şu anda sağ salim evlerinde.


Bu bilgiden hareket edersek Türkiye'nin başta neden operasyona temkinli yaklaştığını daha iyi anlayabiliriz. 17 Milyar dolarlık bir pastanın ortadan kalkması ekonomiyi derinden sarsabilir.


Koalisyon güçleri buraya tamamen yerleştiği takdirde Türk inşaat firmaları ancak taşeron işleri alabileceklerdir. Tıpkı Irak ve Afganistan'da olduğu gibi. Bu nedenle Türkiye'nin gerek operasyon öncesinde ve gerek operasyon sonrasında uyguladığı diplomatik hamlelerde bir ilginçlik yoktur.


Diplomasi, çıkarları koruma sanatıdır. Libya olayında önemli olan ülkedeki sivillere zarar gelmemesinin sağlanmasıdır. Türkiye eğer bu noktada daha duyarlı davranır ve Libya ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olursa bölgedeki ekonomik çıkarlarını devam ettirebilir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar