İklim Savaşları ve Haarp Projesi

Askeri hareketlilikler aynı zamanda teknolojik gelişmeyle paralel hareket eden bir momentuma sahiptir. Askeri zaferler için her yolu mübah gören anlayış bu anlamda teknolojiyi de sonuna kadar sömürmekten imtina etmeyecektir.


Günümüzde hem ABD hem de Rusya askeri amaçlar doğrultusunda ?iklim değişiklikleri?ne yol açabilme gücüne sahip bulunmaktadır.


John von Neumann adlı matematikçi soğuk savaş döneminde bu konu üzerinde çalışmış ve o dönemden iklim savaşlarını öngörmüştü. Hatta Vietnam savaşında muson yağmurlarının mevsimini uzatmak Ho Chi Minh?in mühimmat yollarını kapatmak amacıyla kullanılmıştı.


Yağmur yağdırabilmek, sis oluşturabilmek, fırtınalar çıkarabilmek ve uzayda hava şartlarını etkileyerek yapay iklimler oluşturabilmek bu askeri teknolojinin parçaları olarak göze çarpmaktadır. HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Orora Araştırma Programı) bu amaç doğrultusunda küresel iklime zararlı çalışmalar yürütmektedir.


BM Genel kurulu 1977 yılında bu tarz projeleri yasaklayan uluslararası bir anlaşmayı kabul etmiş olsa da olumlu bir adım atıldığı henüz kayıtlara geçmemiştir. Soğuk savaşın dünyamıza kazandırdığı bir başka belalı bu savaş aracı dünyanın geleceği üzerinde sallanan bir kılıç gibi insanlığı tehdit etmektedir.


Bu arada HAARP?in amacı, atmosferin üst düzeylerinde bazı küçük yerel değişiklikler oluşturmak olarak tanımlansa da gelecekte dünyayı ve iklimleri ne gibi tehlikelerin beklediği bilinmemektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar