Tamil Kaplanları-LTTE

Bir önceki yazıda Tamil sorununa giriş yapmış ve Sri Lanka hakkında bazı notlar paylaşmıştım. Modern dönemin en ilginç ve acımasız taktiklere sahip terör örgütü olan Tamil Kaplanlarını daha derinlemesine analize çalıştığım notları da bu yazıda paylaşayım istedim. 


Tamil Kaplanları ya da diğer adıyla Liberation Tigers of Tamil Eelam-Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları, 1976-2009 arasında Sri Lanka'da devlete karşı çok sert ve acımasız bir savaş yürüttü. Yaklaşık 70 bin insanın hayatını kaybettiği ve 1 milyon insanın da göçe zorlandığı bu savaş,  2009 yılında Rajapaksa hükümetinin kararlı operasyonları ve uluslararası desteğin her ne hikmetse 30 yıl sonra Sri Lanka'dan yana durmasıyla sona erdi. Peki 30 yıl boyunca Tamil Kaplanları burada nasıl tutundu? Bir ada ülkesinde kaçabileceği hiçbir yer olmadan hangi dengeleri kullanarak ayakta kalabildi? Terör uzmanları bu sorulara net yanıtlar veremiyor. Ben örgütün yapısı ile ilgili yaptığım araştırmalarda aldığım notları kronolojik bir şekilde aşağıda yayınlıyorum. Konuyu araştıran ve ilgilenenlerin işine yarar umarım...


LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
 • LTTE ya da Tamil Kaplanları olarak bilinen örgüt 5 Mayıs 1976?da Sri Lanka?nın kuzeyinde kurulmuştur. Bu bölgeye Tamil Eelam demektedirler. TULF (Tamil Birleşik Özgürlük Cephesi) ve LTTE?ye göre Eelam denilen bölge Jaffna,  Kilinochchi,  Mullaitivu,  Mannar,  Puttalam,  Trincomalee,  Vavuniya, Batticaloa and Amparai şehirlerinden oluşmaktadır.


 • Kuzey ve Güney Sri Lanka'nın LTTE kontrolü altında olan kısımları de fakto yarı-bağımsız devlet durumundaydı. Sri Lanka hükümeti tarafından tanınmamış kurumlar olsa da, kendi yargıtayı, polis gücü, ordusu, donanması, hava kuvvetleri, haber alma teşkilatı ve merkez bankası bulunmaktaydı. Hükümete ait olan A9 karayolundan sağladığı elektrik ve eşyalara bağımlıydı. Kendi para birimi yoktu ve Sri Lanka rupeesini kullanmaktaydı.

 • Örgütün mücadelesi 1983 yılında bir iç savaşa dönüşmüştür. (Kara Temmuz-1983). Güçlü olduğu dönemlerde önemli suikastler gerçekleştirmiştir. Monoetnik bir Tamil Eelam yaratmak için  sivil katliamlar ve soykırım yolunu takip etmiştir. Bombalı yelekleri ilk kullanan örgüt olan LTTE aynı zamanda küçük uçaklarla hava saldırıları da yapmıştır. Önemli suikastleri 1991 Rajiv Gandhi ve 1993 Sri Lanka Devlet Başkanı Premadasa?dır.

 • 32 ülke tarafından terörist örgüt olarak ilan edilmiştir. Bunların arasında Hindistan, ABD ve AB de vardır) Buna karşılık çok güçlü bir Tamil Diasporası bulunmaktadır. (Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika?da)

 • Human Rights Organization (UTHR) Tamil Kaplanlarının bu kirli savaşta 8000 Tamili öldürdüğünü ve bir çelişki içinde olduğunu iddia etmektedir.

 • Velupillai Prabhakaran örgütün ilk ve tek lideridir. Önemli eylemleri Merkez Bankasını bombalama, Palliyagodella katliamı, Dehiwala treni bombalanması ve Rajiv Gandhi suikasti.

 • Örgütün yıllık geliri 200-300 milyon dolar civarındaydı. Gelir kaynakları Tamil diasporasının bağışları, zorla toplanan paralar, gemi nakliye işinden elde edilen gelirler, silah satımı ve vergiler..

 • Son büyük çatışma sırasında (4.Tamil Eelam Savaşı) taraflar arasında dört başarısız görüşme girişimi olmuştur. Örgüt en iyi olduğu durumlarda ülkenin kuzeyi ve doğusunda yarı bağımsız de facto bir yönetim kurmuştur. 2002 yılında 15 bin km2?lik bir alanı kontrol ederek mini bir devlet görünümü kazandı.

 • 16 Mayısta Sri Lanka devlet Başkanı Rajapaksa savaşın bittiğini ve LTTE?nin yok edildiğini duyurdu. 17 Mayıs?ta LTTE de yenildiğini itiraf etti. Prebhakaran?ın yerine geçmeye çalışan Selverasa Pathmanatan Malezya?da yakalanarak Sri Lanka?ya teslim edildi.


ÖRGÜTÜN TARİHÇESİ
 • 1970?lerde Ulusal Cephe Hükümetinden Sirimava Bandaranaike ?Policy od Standardization? politikasını uygulamak istedi. Amaç kolonyal dönemden kalan farklılıkları ortadan kaldırmaktı. Satiyaseelan adlı bir öğrenci buna karşılık Tamil Öğrenci Birliğini kurdu. Bu grup içerisinde genelde silahlı mücadeleyi savunan öğrenciler yer almaktaydı.1971?de isyan ettiler ancak başarısız oldular.

 • Tamil Öğrenci Ligi yaklaşık 40 grubu içermekteydi. En önemli üç grup sırasıyla; Ponnuthurai Sivakumaran, Pathmanaba ve Velupillai Prebhakaran?dır. Prebhakaran, Valvettithurai adlı bir hareketin içindeydi.

 • Prebhakaran, Chetti Thanabalasingham ile birlikte Tamil New Tigers (TNT) isimli bir örgüt kurdu. Jaffna?da kurulan örgütün lideri Thanabalasingham?dı.O öldürüldükten sonra başa Prebhakaran geçti.

 • Aynı dönemlerde Thangothurai ve Kuttimani, Tamil Eelam Liberation Organization (TELO) isimli bir örgüt kurdular. Sivakumaran bu sıralarda hükümetle çatışmaya başlamıştı bile. Bu dönemde SLFP Belediye Başkanı Alfred Duraiyappah öldürüldü, karnaval sırasında stadyuma bomba konuldu, banka soygunları gerçekleştirildi. Belediye Başkanını öldüren kişi ise ilerde ismi çok duyulacak bir isim, Prebhakaran?dı.

 • 5 Mayıs 1976?da Tamil New Tigers örgütü LTTE adını alarak profesyonel zemine doğru hareket etmeye başladı. Prebhakaran örgütü acımasız bir ölüm makinesine çevirdi. Küçük birliklerden oluşan üstün bir disipline sahip kararlı bir örgüt konumuna yükseldi.

 • Tamil Kaplanları (LTTE)?nın ideolojisi Marksist-Leninist düşünceye dayanmaktadır. Lider kadrosu ateisttir.


TULF DESTEĞİ
 • TULF Lideri Appapillai Amirthalingham 1977?de parlamentoya seçildi. LTTE?nin desteği her zaman arkasındaydı.

 • Una Maheswaran örgüte yönetici olarak katıldı.1980?de ayrılıp People?s Liberation Organization of Tamil Eelam adlı örgütü kurdu.

 • 1980 yılında Jayawandere hükümeti TULF?un isteğiyle bölgesel yönetimlere bazı haklar tanımayı kabul etse de ayrılıkçı Tamil örgütleri bağımsız bir devlet konusunda direttiler. LTTE, hükümetin çözümlerine güvenmediği için yasal Tamil partileri de marjinalize oldu. Birçok örgüt kuruldu: EROS(1975), TELO(1979), PLOTE(1980), EPRLF(1980), TELA(1982).

 • LTTE 1983 seçimlerini boykot etti. Böylece yasal partiler eridiler. Örgütün Sirumalai kampı Hindistandaydı. (1984).


THIRUNELVELI SALDIRISI (1983)
 • LTTE, Thirunelveli?de 13 Sri Lanka askerine pusu kurdu ve öldürdü. Bu olaydan sonra Sri Lanka karıştı. Ve Sinhalalar, Tamillere gördükleri yerde saldırmaya başladı. (Kara Temmuz) Bunun üzerine bir çok Tamil genci örgüte katıldı.

 • İç savaşın başlangıcı bu olay olarak gösterilmektedir.


HİNDİSTAN DESTEĞİ
 • Birçok jeopolitik nedenden ötürü 1983-1987 arasında Hindistan LTTE?ye silah, para ve kamp desteği sağladı. (Research and Analyses Wing-RAW) Hint İstihbarat Servisi aracılığıyla.

 • Bu süre içinde Hindistan?da 32 tane kamp kuruldu. 495 LTTE militanı 10 ayrı takım halinde eğitim aldı. (90?ı kadın)

 • Birinci takım: Uttarakhand, İkinci takım: Himmachal Pradesh-LTTE istihbaratçısı Pottu Aman da buradaydı. Diğer sekiz takım Tamil Nadu?da eğitim gördüler.

 • İronik olan ise Gandhi?ye suikast yapan Dhanu kod adlı Thenmozhi Rajaratna bu kamplarda eğitim gördü.


DİĞER TAMİL GRUPLARIYLA ÇATIŞMALAR
 • TELO örgütü genelde Hindistan yanlısı idi. LTTE bu durumu kınadı ve 1986?da örgütler arasında çatışmalar başladı. Bütün TELO mensupları yok edildi. (400 Militan) EPRLF?ye saldıran LTTE onları Jaffna?dan atmaya çalıştı.

 • Bütün isyancı grupların kendi çatısı altında birleşmesini talep etti. Zaten TELO ve EPRFL yok edilmişti. Geriye kalan 20 kadar örgüt LTTE içinde eridi.

 • 1987?de LTTE Black Tigers?ları kurdu. Suikast birimi. İlk saldırıları Sri Lanka ordu kampına oldu. 40 asker öldürüldü. LTTE üyelerine sigara ve alkol yasağı vardı. Aile bağları yoktu. Duygusal ve fiziksel ilişki yasaktı. Ancak Prebhakaran 1984?te Mathivathani Eranbu ile evlenince bu değişti.


IPKF DÖNEMİ
 • 1987 yılında Tamil ile mülteciler arasında problemler çıkmaya başladı. Hindistan, mültecilere yiyecek yardımında bulunda. Hindistan ve Sri Lanka India-Sri Lanka Accord anlaşmasını imzaladılar. Tamil?de EPRLF (Eelam People?s Revolutionary Liberation Front) aracılığıyla bölgesel bir meclis kuruldu. Bölgesel meclis bütün militan gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Hindistan bölgeye barış gücü askerlerini gönderdi.

 • Bölgesel meclisi LTTE reddetti. Çünkü bölgesel meclis EPRFL?nin kontrolündeydi. LTTE ve IPKF güçleri arasında çatışmalar başladı. Bunun üzerine Hindistan Operation Pawan isimli bir operasyon başlattı. Ve LTTE ?ye saldırdı. Bu durum hem Tamiller arasında hem de Sinhalalar arasında öfke ortaya çıkardı. Hatta Premadasa hükümeti el altından Tamil (LTTE) Kaplanlarına silah ve para desteği vererek Hindistan?a karşı savaşmasını sağladı.

 • IPKF üç yıl savaştı ve ağır kayıplar verdi. 100 bin kişiye ulaşan IPKF üyeleri Premadasa?nın isteği ile 1990 yılında ülkeyi terk etti. Bu arada LTTE ve hükümet arasında cılız bir barış yapıldı ancak LTTE ?nin doğuda 600 polisi öldürmesi barışı bozdu. Rajiv Gandhi ve Premadasa?nın öldürülmesi ile çatışmalar daha da arttı. Kumaratunga başa geldi ve barış görüşmeleri tekrardan başladı ancak LTTE iki Sri Lanka gemisini 1995?te batırınca çatışmalar devam etti.

 • 1996?da Sri Lanka askeri operasyonlar sonucunda kuzeyin büyük kısmını ele geçirdi. Ancak 1998?de LTTE  buraları geri almayı başardı.

 • Mahataya adlı bir yönetici 1994?te Hindistan istihbaratına çalıştığı gerekçesiyle öldürüldü.


2002 ATEŞKESİ
 • 2001 yılında LTTE, bağımsız bir devletten vazgeçerek bölgesel otonomi istedi.

 • Kumaratunga?nın iktidardan düşmesi ve ardından Wickramasinghe?nin başa gelmesiyle LTTE tek taraflı ateşkes ilan etti. Bunun üzerine 2002 yılında Ceasefire Aggrement (CFA) imzalandı. Norveçlilerin gözetiminde. Barış görüşmeleri devam ettiği sırada LTTE, Interim Self Governing Authority (Geçici Kendi Kendini Yönetim) önerisini getirdi. Uluslararası toplum buna sıcak yaklaşmasına rağmen Sri Lanka hükümeti reddetti.

 • LTTE bunun üzerine 2005 seçimlerini boykot etti. 2006 yılında başa gelen hükümet tek çözüm yolunun askeri olduğu konusunda ısrarcıydı.

 • Sri Lanka Monitoring Mission 2002-2007 arasında 3830 LTTE şiddet olayı kaydetti. 351 de Ordu şiddet olayı kaydetti. 2008?de ateşkes bozuldu.

 • 2004?te Karuna örgütten ayrılıp doğuya çekildi. Liderliği, doğuyu ihmal etmekle suçladı. Tamil Makkal Viduthalai Pulikal adlı örgütü kurdu. LTTE hükümetin TMVP?yi alt etmesine destek verdi.

 • Örgüt General Fonseka?ya suikast girişiminde bulununca AB tarafından terörist örgüt olarak ilan edildi. Örgüt Mavil Alu barajını kapatınca 15 bin köy susuz kaldı ve savaş yeniden şiddetlendi.

 • Ordu 2006?da önce doğuyu ele geçirdi. 2007 yılında örgütün politik kanat liderlerinden Thamilselvan hava saldırısında öldü.

 • Ordu 2009?un başında LTTE?nin yönetim başkenti olan Killinochoi?yi ele geçirdi. Örgüte büyük bir darbe vurdu. Ocak ayının sonuna doğru örgüt iyice çekilerek Mullavithiu ormanında stratejik bir pozisyon aldı. 12 Mayıs 2009?daki BBC haberine göre LTTE dört kilometrekarelik bir alana sıkıştı. Central Park kadar bir yer. Ban ki Moon, LTTE?ye elindeki çocuk askerleri bırakması çağrısında bulundu.

 • Güvenlik Konseyi BM adına konuşan Claude Heler; LTTE?ye silahları bırakması çağrısında bulundu. Bölgeyi tahliye etmesini ve politik sürece katılmasını talep etti.

 • LTTE 6000 sivili rehin almıştı ve kalkan olarak kullanıyordu.

 • 17 Mayıs 2009?da LTTE basın sözcüsü Selvarasa Pathamanathan yenilgiyi kabul etti. Militanların büyük kısmı intihar etti.

 • 11.664 Tamil Militanı (595 çocuk) orduya teslim oldu. 150 üst düzey ve 1000 orta düzey yönetici Hindistan?a kaçtı.

 • Hükümet bir program başlattı: National Action Plan For The Re-integration of ex-combatant. Üç kategori vardı: Üst düzey, savaşmayanlar, zorla savaştırılanlar (çocuklar)

 • Jaffna?da 24 tane rehabilitasyon merkezi açıldı.

 • Sri Lanka savunma bakanlığına göre Tamil Diasporası hareketlendi. Nediyavan kod adlı Sivaparan Norveç?te yakalandı. Amaçları yeni bir tamil organizasyonu kurmaktı.


ÖRGÜTÜN YAPISI
 • Örgütün askeri ve politik olmak üzere iki kanadı vardır. Silahlı kanat 11 ayrı bölümden oluşmaktadır.

 • Charles Anthony Tugayı, Jeyanthan Tugayı, Black Tigers, Sea Tigers (1984), Air Tigers (1990), Liderin özel askerleri, Imran Pendian tugayı, Rahta alayı.

 • Yardımcı Birlikler: Kittu Topçu Tugayı, Kutti Suri Havan Tugayı. Bir de Tiger Organization Security Intelligence Service (TOSIS) vardı. Başında Pottu Aman vardı.

 • 2 Mikro light uçak, 5 tane ZLN 143 ve 2 helikopterleri bulunuyordu.

 • Politik kanat etkindi. 1989?da People?s Front of Liberation Tigers partisi kuruldu. Partinin başına kısa süre içinde Thamilselvan geçti. Radyo, Mahkeme, polis ve merkez bankası kuruldu.

 • Uluslararası ofisleri: KP Şubesi, Castro şubesi, Aiyannah Grubu.


GLOBAL NETWORK
 • LTTE?nin dünyada 42 ofisi bulunmaktadır. Bunlar 4 kısma ayrılmaktadır. Bunlar Propaganda, Kaynak toplama, Silah temini ve nakliye.

 • LTTE yurtdışında birçok yatırım yapmıştır. Kasap marketlerden radyo istasyonlarına kadar birçok kuruluşun el altından sahibidir. LTTE silahları genelde el altından Afganistan aracılığıyla  Hint-Pakistan sınırından taşıyordu. 1994 yılında Ukrayna?dan gizlice 60 ton patlayıcı alındı.

 • 97?den sonra silahlar Kuzey Kore tarafından sağlandı. LTTE?nin yaklaşık 20 tane gemisi vardı.

 • Son silah yüklemesi 2009 Mart ayında gerçekleşti. Prenses Iswari isimli gemi Endonezya?dan Kuzey Kore?ye geldi. Silah yüklendi ve Sri Lanka?ya hareket etti. Ancak başarılı olamadılar ve silahlar denize döküldü.

 • Eritre?nin LTTE ile yakın bir ilişkisi vardı. Savaşın sonuna doğru Prabhakaran, Eritre?ye doğru kaçmaya çalıştı.

 • The Times of India, 2001 yılında El-Kaide ve LTTE arasında bir ilişki olduğunu yazdı.Endonezya?daki Jemaah Islamiya eğitimlerini LTTE?den alıyordu.

 • El Kaide?nin deniz saldırılarını LTTE?den öğrendiğine inanılıyor. 1993?te Dünya ticaret merkezine saldıran Remzi Yusuf?un pasaportu LTTE tarafından sağlandığı iddiaları var.El Kaidenin, LTTE?yi teşkilat yapısı noktasında kopya ettiği iddia ediliyor. Kaynak: South Asian Terrorism Portal

 • ABD 2 Kasım 2001 yılından beri LTTE?yi Küresel terörizm için özel düzenlenmiş bir örgüt olarak isimlendirmiştir.

 • LTTE toplam 96 suikast yapmış. Bombalı yeleği kullanan ilk örgüt. İntihar bombacılarının mucidi.

 • FBI, LTTE?yi dünyanın en tehlikeli ve ölümcü aşırıları olarak yorumlamıştır.

 • 2001 yılında çocuk asker sayısı 5794. 2009 BM Raporuna göre de LTTE çocuk askerleri zorla savaştırmaya devam ediyordu.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar