Kitap İncelemesi: Benedict Anderson-Hayali Cemaatler

hayali-cemaatler

Milliyetçilik teorileri alanında önemli bir isim olan Anderson'un "hayali cemaatler" isimli kitabı literatür içinde en çok atıf yapılan kaynaklardan birisidir. Bu nedenle bir çok yazar Anderson üzerinde önemle durmaktadır.Anderson ,  ?Hayali Cemaatler? adlı kitabında ulus kavramı için şu tanımı önerir: "Ulus hayal edilmiş bir siyasal topluluktur, kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir."


Kavramdaki "hayal edilebilirlik" üzerinde önemle durulması gereken bir vurgudur çünkü milliyetçiliği etnik geçmişten koparıp modernist bir indirgemeciliğe hapseder. Ona göre modernist anlayış, sürekliliği sağlamak için bir takım inşa çabaları içerisine girer ancak bu inşa bir icat değildir tam tersine hayal edilebilir olması hasebiyle kabul edilme oranı yüksektir.


Anderson dışında milliyetçilik alanında Smith, Kedourie, Hechter, Gellner, Hroch gibi isimler de mutlaka okunmalı...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar