2014 sonunda Afganistan'dan çekilmesi planlanan askeri güçlerin yerini neyin ya da kimlerin alacağı hala tartışılıyor. Afganistan Ordusunun kurulması ve geliştirilmesi projesinin yanında son dönemde farklı ülkelerin müdahil olacağı bir bölgesel güvenlik gücünden bahsediliyor.

Bölgesel Güvenlik gücü (Multinational Regional Security Force)(MN-RSF) Afganistan'ın güvenlik sorunlarını ne derecede çözebilir? Bu arada Afganistan'ın komşuları arasından bu işe askeri bir pay ayırabilecek kaç ülke çıkar? Bunlar ciddi problemler olarak ortada durmaktadır.

Çin'in şu anda Güney Çin denizi ile yoğun bir şekilde ilgilendiğini hatırlarsak askeri motivasyonunu da o yöne kaydırdığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Pakistan ve İran'ın ise hem kültürel hem de tarihi bazı sebeplerden dolayı asker göndermeleri zor kaldı ki gönderseler bile bunu Afganistan'ın kabul etmesi çok zor. Hindistan'ı denkleme kattığımızda sorun daha da katmerleniyor çünkü malum Pakistan-Hindistan ilişkileri böyle bir bölgesel askeri güç içinde yer almalarını imkansız hale getiriyor.

Kuzeydeki Türki cumhuriyetlerden askeri takviye projesi de yine tarihi ve kültürel sebeplerden dolayı içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Gerek Tacikler ve gerek Özbeklerin Peştunlar tarafından hoş karşılanmayacağı ortadadır.

Bunun dışında Ortadoğu'daki Müslüman Arap ülkelerinden de asker gönderilme şu an için zor görünmektedir. Gerek bu ülkelerin kendi içlerinde yaşadıkları Arap Baharı gibi sorunlar ve gerek kamuoylarının asker gönderme olayına aşırı tepki verebilme olasılıkları durumu olumsuzlamaktadır.

Türkiye, Azerbaycan ve Ürdün'ün hali hazırda Afganistan'da askerleri bulunmaktadır. Fakat bu ülkeler ABD'nin 2014 sonrası Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından muhtemelen onlar da aynı yolu izleyeceklerdir.

Afganistan'da güvenliği stabil hale getirmek için gerekli tek yol Afgan Ordusunun güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Uzun süredir Afgan Ordusu, ABD Ordusunun gözetiminde organize edilmekte ve ekipman olarak güçlendirilmektedir.

Son seçimlerde de görüldüğü gibi Afgan Ordusu eskiye nazaran çok ciddi bir atılım gerçekleştirmiştir. Özellikle Afgan Ordusu Özel Kuvvetleri önemli operasyonlar gerçekleştirmiş ve Taliban'dan bir takım önemli yerler geri alınmıştır. Afgan Ordusunun acil olarak hava kuvvetlerini güçlendirmeye ve ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ülkede personel transferinde bir takım yeniliklere ihtiyaç duyduğu açıktır.

Şu bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır ki bir ülkenin güvenliğini sürekli şekilde sağlayabilecek olanlar yine o ülkenin vatandaşları olmalıdır...