Özet:

Otuz yıldır Sri Lanka’da silahlı mücadele yürüten Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (TEKK) 2009 yılında Sri Lanka hükümetinin başlatmış olduğu büyük askeri harekatın sonunda yenilmiş ve ülkenin kuzeyinde kontrol ettiği noktaları kaybetmiştir. Sinhala ve Tamillerden oluşan Sri Lanka’da ulus devlet, gerilimli bir etnik ve mezhepsel tarihi arka plan üzerinde inşa edilmiş, Sinhala ve Tamiller arasında oluşan bu gerilim Sri Lanka’yı bir iç savaş ortamına sokmuştur. TEKK, ülkenin kuzeyinde yer alan Tamil Eelam denilen bölgede bir yarı-devlet yönetimi kurmuş ve uzun süre bölgede hakimiyetini korumuştur. Bu makalede modernist milliyetçi kuramlardan yola çıkılarak ayrılıkçı hareketlerin kökenleri ve yapısı analiz edilecek ayrıca TEKK örneğinde ayrılıkçı Tamil hareketinin yapısı ortaya konulacaktır. Sri Lanka devletinin etnik bir çerçevede yapılanan ulus inşası irdelenecek ve bunun ayrılıkçı Tamil hareketine etkileri tartışılacaktır. Bu çalışmada Sri Lanka’nın ulus inşa sürecinin ve devletin pratiklerinin ayrılıkçı Tamil hareketini güçlendirdiği ve Sri Lanka’nın terörle mücadelesinin otuz yıl sonra başarıya ulaşmasının uluslararası konjonktürün değişmesi sonucu ortaya çıktığı savunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sri Lanka, Tamil Kaplanları, Tamil, Tamil Eelam, Sinhala

Makaleyi Okumak için tıklayınız.