Akademik Yazmak Üzerine


Akademik yazmak ya da bir diğer anlamıyla bilimsel yazmak son derece zordur. Zordur çünkü bilimsel kurallar içerisinde kalarak bunun yanında biçimsel kurallara da uymak insan zihnini cendereye alan bir süreç ortaya koymaktadır.

Akademik yazım denince akla "tez" ve "makale" gelmektedir. Ben bu yazıda daha çok akademik yazımın nasıl olması gerektiği üzerinde durmak istiyorum. Bilimsel makaleler hakemli dergiler tarafından yayınlanmakta ve belirli biçim şartlarına tabidir. Tezler ise yine belirli biçim şartlarına tabi olan ve üniversitelere verilen paper olarak tanımlanabilir. Ben daha çok makale üzerinde duracağım.

Makale yazmak için öncelikle bir problem bulmak gerekmektedir. Bu problemle ilgili varsayımlarınız, okumalardan ve araştırmalarınızdan çıkardığınız bir takım bulgular ya da literatür taraması yaptıysanız biriktirdiğiniz metinden anlamlı bir çıktı üretmek zorundasınız. Ortaya koyacağınız önermeler aynı zamanda bilimsel iddialarınıza dayanak olacaktır.

Ben genelde akademik bir makale yazarken şu süreci takip ediyorum. Bir outline(taslak) hazırlayarak yazacağım makale konusunda disiplinli bir yol haritası çıkarıyorum. Makalenin konusunu oluşturan temel problem nedir? sorunun yanıtını bulduktan sonra, olası makale başlıklarını sıralıyorum. Daha sonra okuma yapılacak başlıkları belirleyerek konuyla ilgili literatürde neler yazılmış araştırıyorum ve bunları önem sırasına göre sıralıyorum. Bunu yapmak size önemli bir zaman kazandıracaktır. Biriken verileri analiz ettikten sonra, Başlık-Özet-Üç Alt Başlık-Sonuç şeklinde taslağı yeniden yapılandırıyorum. Örneğin sonuç kısmına "..şu şu çıkarımlar yapılabilir. Şu şu konuya da değinilebilir..." şeklinde notlar alarak makalenin tutarlı ve bütüncül bir yapıda olmasına dikkat ediyorum.

Tabi konuyu mutlaka teorik bir çerçeveden ele almak makalenizin bilimsel olma özelliğini güçlendirecektir. Teorik çerçeve+örnek çalışma (case) tutarlı ve sağlam bir mantık örgüsüne dayalı çalışmalar ortaya koymanız konusunda elinizi rahatlatacaktır. Söz konusu teorik çerçeveye hakim iseniz alanınızda var olan bir örnek üzerinden çözümleme yapmanız daha kolay olacaktır.

Türkiye'de bilimsel yayın sayıları maalesef küresel düzeyin çok altındadır. Yapılan yayınların bir çoğu teorik bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bu nedenle sadece literatür tarayıp onları makale içerisine ekleyerek oluşturulan yayınlardan bir verim beklemek yersizdir. 

Akademik yazmak disiplinli ve planlı bir hazırlık sürecinden sonra ortaya konabilecek bir eylemdir. Bu nedenle akademik kişilerin yazarken şunu aklından çıkarmaması gerekmektedir. Okuduğunuz kadar sorgulamak ve düşünmek size akademik bir derinlik katacak ayrıca alanınızın felsefi boyutunu takip etmek bu derinliği genişletecektir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar