Dünya dönüşmeye ve değişmeye devam ediyor. Teknoloji ve endüstri alanında meydana gelen dönüşümler büyük güçleri de bu alanda önlem almaya itmiş durumda. Modern dünyanın en büyük emek gücüne sahip olan Çin’in son dönemlerde yapay zeka ve internet ile bütünleşmiş ileri teknolojik bir düzeye geçiş çabaları tartışmaya değer bir noktaya doğru gidiyor.

Klasik emek gücüyle yapılan üretim ivmesini giderek kaybetmeye başlıyor. Bunun yerine yapay zekanın ve endüstri 4.0 gibi kavramların daha sıklıkla kullanılır olduğunu görüyoruz.

Xi Jinping, Çin Bilimler Akademisi Akademisyenleri 19. Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada özellikle bu konulara değindi.Çin'i bilim ve teknolojide bir dünya lideri haline getirme çağrısında bulunan Jinping, bilim ve teknolojinin sınırlarını hedeflemeyi, gelişiminin yönüne doğru hareketlenmeyi, tarihin getirdiği ağır sorumlulukları üstlenmeyi ve yeni çağda inovasyonda öncü olmalarını istediklerini söyledi.

Gelişmenin ana itici gücü olarak yenilik çağrısı yapan Xi, modernize bir ekonominin gelişmesine destek olmak için "yüksek kaliteli bilim ve teknolojiyi" sağlamak gerektiğini söyledi.

Xi; internet, büyük veri (big data) ve yapay zekanın reel ekonomiyle bütünleşmesini gerektiren endüstriyel modelin ve işletme biçimlerinin önem kazandığını belirterektemel ve genel öneme sahip bilimsel konuların araştırılması ve planlanması için daha büyük çabalar talep etti.

Xi, teknolojik yeniliklere kurumsal yeniliklerin eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Çinli bilim adamlarının bilim ve teknolojideki küresel yönetişime derinden katılmalarını, Çin'in bilgeliği sunmalarını ve insanlık için ortak bir toplum inşasını teşvik etmek için daha fazla çaba göstermelerini istedi.

Ülkenin geleceğinde gençliğin rolünü vurguladı. Xi, "Çin'de birçok çocuk bilim adamı olmayı hayal ediyor. Bilimi gençler için çekici bir kariyer haline getirmeliyiz.” dedi.

Söz konusu konuşmada Jinping’in sözlerinden dikkatimi çekenler bunlardı.

Çin, küresel hegemonya mücadelesinde klasik ticari yaklaşım ile belirli bir yere kadar gidebileceğini biliyor ve bundan sonrası için özellikle “yapay zeka” gibi konularda daha öncü bir rol alarak ileri teknolojik bir aşamanın kapısını açmak zorunda olduğu gerçeğini görüyor.

Buradan hareketle planlı bir devlet olmasından mütevellit bu alanda da bilimsel alan ile kurumsal alanların koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiği üzerinde durarak genel bir strateji üretmiş oluyor.

Bu stratejik bakış açısının Çin Halk Cumhuriyetinin yönetilmesinde mühim bir kolaylık sağladığı ve rezonansı engellediğini söylemek mümkün. Bundan sonrası için ortaya konacak çaba ve bilimsel alanda yapılacak ilerleme belirleyici olacak gibi görünüyor.