Küresel Ticaret Savaşı ve Meşruiyet KriziABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları tırmanmaya devam ederken ABD tarifelerinin vurduğu ülkelerin listesi de giderek uzamaya devam ediyor. Çin, AB, Brezilya, Kanada, Hindistan diye uzayan listeye yeni ülkeler her an eklenebilir. ABD'nin bu hamlelerine şu anda karşı hamle yapan yönetimler küresel bir ticaret savaşının ateşini yakar mı? ABD bu yolla müzakere gücünü arttırdığını düşünüyor ama diğer yandan bu yeni normal kendisine de ciddi zararlar verebilecek potansiyele sahip.

ABD Başkanı Trump yabancı kaynaklara daha az bağımlı olan emtia zincirleri yaratmak için ABD sanayisini desteklemeye ve bunu yerel düzeyde yeniden genişletmeye dönük politikalar takip ediyor. ABD ekonomisinin ekonomik temellerini yeniden ele alması doğal karşılanabilir ancak diğer ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan hızlı, ani ve korumacı önlemler almak mantıklı yöntemler ve stratejiler gerektirir.

Bu ticaret gerilimi ABD'nin ekonomik ve jeopolitik ortaklarının gözünde meşruluğunu kaybetmesine neden olacaktır. Neo-liberal tarihsel blokun öncüsü kabul edilen ve bu bağlamda kurduğu hegemonyasını özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra tahkim eden ABD'nin son zamanlarda ciddi bir meşruiyet krizi içerisine girdiğini söylemek mümkün. Bu ticari gerilimin böyle devam etmesi durumunda problemlerin daha da derinleşeceği ve neo-merkantilistekonomik politikalara dönüş yapılabilecek bir küresel zeminin ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bu da dengesiz bir bağımlılık ilişkisi içerisinde olan ülke ekonomilerini batırabilir.

ABD'nin bu yaklaşımını sürdürmesi diğer yandan Çin'in Bir Yol Bir Kemer inisiyatifinin ticari gelirimden zarar gören ülkeler için bir alternatif olarak algılanmasına neden olacaktır. Çin'in giderek uluslararası talebi rahatlıkla karşılayabilecek bir pazar haline gelmesi ticari gerilim sonucunda uzun vadede Washington'u Çin'den daha fazla etkileyebilir.

Ancak bundan da önemlisi ABD'nin uluslararası meşruiyetini ciddi anlamda kayba uğratabilir. G7 zirvesinde verilen fotoğraf da bunun yakın zamanda beliren bir işaret olarak algılanabilir.

Sonuç olarak tarihin bu zamanları hegemonik dönüşümün yaşanacağı ana yaklaştığımızı göstermektedir. Küresel güçlerin daha stabil ve düşük düzeyli hamleler yapması hem küresel ticaret hem de kendi meşruiyetleri açısından önem arz etmektedir.

Son günlerde yapılan Mattis-Jinping zirvesi ve Çin’in Bir Yol Bir Kemer konusunda daha düşük düzeyli ve az müdahaleci olan bir ajandayı takip etmesi ilişkileri normalleştirme yönünde atılan adımlar olarak görülse de bu tarz güçler arasındaki belirsizliklerin ne zaman mobilize olacağı ve çatlaklar meydana getireceğini tahmin etmek güçtür.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar