Clausewitz, "Savaş, politikanın başka araçlarla uzantısından başka bir şey değildir" der. İnsanlık tarihi de göstermiştir ki savaş, devletlerin dış politikada kullandıkları en önemli enstrümanlardan…

Devamı