hegemonya etiketine sahip yayınlar gösteriliyorTümünü göster

NATO’nun stratejik yolu ve Çin

Gramsci’nin yıllar önce işaret ettiği gibi “eski düzenin ölmeye başladığı ancak yeni bir düzenin doğamadığı” hegemonsuz bir ara döneme (interregnum) doğru ilerliyoruz. Ben bunu “küreselbir fetret devri” olarak tanı…

Devamı

Hegemonya tartışmaları ve makul bir dünya düzeni

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkan ‘tek kutuplu an’ uluslararası sistem içerisinde ortak kabule dayanan merkezi bir ağırlık oluşturamadı. Öyle ki bazı teorisyenlerin tarihin bittiğine dair yaptığı çı…

Devamı

Küresel Hegemonya Mücadelesi ve Çin

Küresel hegemonya mücadelesinde Çin giderek daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Napolyon'un Çin uykusundan uyandığında "dünyayı hayrete düşürecek" öngörüsü artık bir gerçeklik olmaya başladı. Dünya…

Devamı

ABD Ordusu ve Aşınan Hegemonya

Tarih çok genişleyen ve askeri açıdan sürekli büyüyen yapıların bir süre sonra bir kısır döngüye girerek eridiğine tanık olmuştur. Büyük İskender, Roma, Napolyon ve buna benzer bir çok örnek genişleyen güçlerin hegemony…

Devamı

Eleştirel Teori ve Hegemonya

Bilimsel düşünce, olguların analizinde felsefi yaklaşımların bir anahtar gibi kullanılması sonucunda ortaya çıkar. Deney ve gözlemin yanında olaylara ve olgulara nasıl yaklaştığınız yani kullandığınız yöntem büy…

Devamı

ABD'nin Hegemonya Paradoksu

ABD, 1.ve 2. dünya savaşları sonucunda önemli oranda zenginleşti ve kendisini dünyanın jandarması ilan etti. Ardından gelen soğuk savaş ve giderek hızlanan hegemonya mücadelesinde sürekli başı çeken devlet oldu.  ABD, S…

Devamı

İletişim Formu