Küresel hegemonya mücadelesinde Çin giderek daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Napolyon'un Çin uykusundan uyandığında "dünyayı hayrete düşürecek" öngörüsü artık bir gerçeklik olmaya başladı. Dünya…

Devamı