90'lı yıllar ile beraber özellikle Sovyetlerin dağılması sonucunda "güvenlik" anlayışı ve yaklaşımlarında derin dönüşümler yaşanmıştır. İnşacı yaklaşımların güvenlik kavramını hem genişlettiği hem de derin…

Devamı